Als mens zul je zeker wel denken dat de filosofie van de mens een gemakkelijk onderwerp is. Alles lijkt daar zo vanzelfsprekend, maar is dat daadwerkelijk wel het geval? Tja, helaas is dat niet altijd zo! Om de filosofie van de mens te snappen, is het van belang dat je ook dient te weten hoe de mens precies werkt. Met andere woorden dien je mensen goed te volgen. Zoals je weet is het niet gemakkelijk om met de mens om te gaan. Hieronder kun je meer lezen over de vragen die heel vaak aan ons gesteld werden.

  • Waarom is het belangrijk dat de mens voldoende dient uit te rusten?

Vaak vergeten wij mensen dat wij maar mensen zijn. Wij stellen vaak te hoge doelen voor onszelf en wanneer wij die doelen niet realiseren, werken wij hard en raken wij uitgeput. Dit is niet normaal. Wij zijn maar mensen die niet vergeleken moeten worden met een robot. In een dag hebben wij 24 uren en wij dienen ervoor te zorgen dat wij tenminste 6 tot 8 uren goed uitrusten. Te veel werken is pas goed wanneer je minimaal 6 uren per dag kunt uitrusten. Het is dus ook goed om breaks te nemen in dit leven en te accepteren dat je als mens fouten maakt. Je hoeft dus niemand altijd tevreden te stellen.

Op welke manieren kun je de wereld verbeteren?

Blijf maar altijd onthouden dat je als mens hard jouw best moet doen, maar dat je daarnaast niet een ieder tevreden kunt stellen. Ga voor jezelf na of hetgeen waar je bezig mee bent een toegevoegde waarde heeft op alles in jouw omgeving. Jouw doel hierbij is dat je een verandering wilt zien in alles wat je doet. Zeg nooit tegen anderen dat je altijd aardig bent, want in elke mens zit een slechtheid. Wellicht merk jij het zelf niet op, maar er zijn altijd anderen die dat wel opmerken. Indien je mensen wilt helpen, dien je hen als de experts in een probleem te zien. Hen als getuige zien maakt het probleem alleen maar erger.

  • Wanneer weet je dat je te maken hebt met de slechte kanten van een mens?

De welbekende filosoof Bataille wordt hedendaags gezien als de kwade filosoof. Hetgeen hij deed, is nagaan op welke manier wij de kwade kant van de wereld een plaats kan geven. Wij mensen dienen ook te accepteren dat de gewelddadige ook in ons woont. In onze wereld zijn er een heleboel dingen gecreëerd. Denk maar aan arbeid, orde, taboes, etc. De filosoof Bataille wilt alleen maar aangeven dat het geen probleem is om eens de grens te overschrijden. Wij zijn maar mensen die ook fouten maken! Op die manier heeft hij geprobeerd om de slechte kanten van de mens een plek te geven.

Deze vragen zijn de vragen die mensen ons het meest hebben gesteld. Wij vonden het super fijn om ze te beantwoorden. Ook hopen wij dat wij je geholpen hebben met hetgeen je wilde weten. Het enige dat je als mens dient te onthouden, is dat je maar mens bent. Perfect ben je niet en daarom zul je fouten maken. Accepteer dat ook eens en ga verder met het leven!